+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Voto comunitario

In occasione della prossima elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, fissata per domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea potranno votare nel Comune ove sono residenti presentando apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza. Nella domanda, da presentare agli uffici comunali, entro il 05 aprile 2011, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati: - la cittadinanza; - l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine; - la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempre che non siano già… ...
Z wizą czy bez wizy? Informacje dla obywateli RP wyjeżdżających za granicę Poniżej znajdą Państwo podstawowe zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczeg�lnych kraj�w i na wybrane terytoria. Nie dotyczą one wyjazd�w na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej. Po szczeg�łowe informacje dotyczące zasad wjazdu i pobytu na terytorium poszczeg�lnych państw powinni Państwo zwr�cić się do przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzęd�w konsularnych tych państw. Listę ambasad i konsulat�w akredytowanych na Polskę znajdziecie Państwo TUTAJ. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym poradniku "Polak za granicą". O zmianach zasad wjazdu będziemy r ...

Informacje Paszportowe

W dniu 19 lutego 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsze zmiany przepis�w dotyczą: * zasad wydawania dokument�w paszportowych dla dzieci do 5 roku życia - co do zasady - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy dzieciom w tym wieku wydawane są paszporty tymczasowe; w tym przypadku dzieci nie muszą być obecne przy składaniu wniosku paszportowego. Obecność będzie obowiązkowa wyłącznie, gdy na życzenie rodzic�w dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny, * terminu ważności paszport�w biometrycznych wydawanych na żądanie rodzic�w dla dzieci do 5 roku życia - dokumenty te są wydawane… ...
Jak informuje Instytut Kultury Polskiej w Rzymie, w ramach RIFF � Roma Independent Film Festival, zostanie zaprezentowany polski film pod tytułem �All that I love�(Wszystko co kocham), w reżyserii Jacka Borcucha. Film zostanie wyświetlony 20 marca o godzinie 22.40 w Nuovo Cinema Aquila, mieszczącym sie przy ulicy L'Aquila, 68 w Rzymie. Reżyser - Jacek Borcuch ukazuje losy 18�letniego Janka, kt�ry w okresie strajk�w Solidarnosci w 1981 roku, zakłada zesp�ł punkowy. �All that I love� jest filmem o nadziei, marzeniach młodości i pierwszej miłości. ...
Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przeprowadza od 2003 roku egzaminy tak w Polsce jak i poza granicami kraju dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem państwowego certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego. Jest to egzamin, mający swoje miejsce w systemie certyfikacji w krajach Unii Europejskiej, zgodny z wymaganiami Rady Europy i poddawany kontroli ALTE (Association for Language Testers in Europe). W tym roku po raz pierwszy Komisja Certyfikatowa zaplanowała zorganizować ten egzamin we Włoszech. Planowany termin to 7- 8 maja 2011 w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie. Komisja prosi o jak najszybsze zgłoszenia chętnych, by na podstawie liczby zgłoszeń podjąćR ...
map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 93 visitatori e nessun utente online

Flag Counter