+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 
Il 10 aprile 2011 alle ore 16 nella chiesa S.S. Filippo e Giacomo (piazza S. Agostino) sarà celebrata la S. Messa in suffragio delle vittime della catastrofe di Smolensk. 10 kwietnia 2011 o godz 16 w kościele S.S. Filipa i Jakuba (plac S. Agostino) odbedzie sie Msza Swieta w intencji ofiar katastrofy w Smolensku. ...

Wielki Post 2011

Dla wspolnoty polskiej w Kościele Św. Filipa i Jakuba - plac Sw. Augustyna Rekolekcje dnia 09.04.2011 (sobota) godz. 16.00 Spowiedz Sw. po rekolekcjach Msza Sw. dnia 10.04.2011 (niedziela) godz. 16.00 Spowiedz Sw. przed i po Mszy Sw. Celebruje ojciec Norbert Frejek ...

Voto comunitario

In occasione della prossima elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, fissata per domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea potranno votare nel Comune ove sono residenti presentando apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza. Nella domanda, da presentare agli uffici comunali, entro il 05 aprile 2011, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati: - la cittadinanza; - l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine; - la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempre che non siano già iscritti; - la richiesta di iscrizione nella lista elettor ...
Z wizą czy bez wizy? Informacje dla obywateli RP wyjeżdżających za granicę Poniżej znajdą Państwo podstawowe zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczeg�lnych kraj�w i na wybrane terytoria. Nie dotyczą one wyjazd�w na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej. Po szczeg�łowe informacje dotyczące zasad wjazdu i pobytu na terytorium poszczeg�lnych państw powinni Państwo zwr�cić się do przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzęd�w konsularnych tych państw. Listę ambasad i konsulat�w akredytowanych na Polskę znajdziecie Państwo TUTAJ. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym poradniku "Polak za granicą". O zmianach zasad wjazdu będziemy r ...
map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 158 visitatori e nessun utente online

Flag Counter