+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Krótki opis działalności


PSE powstała 1 lutego 2012 r. i przez pierwsze pięć miesięcy działała głównie jako świetlica.

Jej podstawowym celem była integracja dzieci i młodzieży oraz rozpoznanie ich kompetencji językowych, kulturowych oraz znajomości tradycji. Po dogłębnej analizie sytuacji Polonii zamieszkującej w Reggio Calabria, Zarząd ZPwK postanowił podjąć w szkole naukę j. polskiego, (j. włoski jest używany tylko jako język posiłkowy), podstaw: matematyki, historii, geografii oraz ogólnej wiedzy o Polsce i Polakach. Zostały opracowane programy autorskie dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów językowych.

 W ciągu kilkuletniej działalności grono pedagogiczne wspomagało się pomocami, podręcznikami polskimi, grami edukacyjnymi. Materiały te udostępnione zostały dzieciom dzięki dofinansowaniom z: MSZ, Senatu RP, IPN, ORPEG, SWP i ODN oraz innych sponsorów prywatnych. W PSE programy edukacyjne opracowywane są przez nauczycieli na podstawie wytycznych MEN oraz placówek szkolnictwa polskiego, ale z indywidualnym podejściem do potrzeb.

PSE od kilku lat promuje konkursy, początkowo organizując je tylko na wewnętrzne potrzeby szkoły. Od kilku lat bierze udział także w konkursach organizowanych przez inne organizacje lub polskie i włoskie instytucje (np. ROP, SWP, Urząd Miasta, Uniwersytety, lokalne szkoły włoskie).

Młodzież PSE w sposób cykliczny (kilka razy do roku) reprezentuje Polskę i ZPwK w lokalnych ewentach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Bierze udział w uroczystościach państwowych polskich i włoskich, świętach katolickich i innych religii, konkursach ROPu, corocznych edycjach „Polak Roku we Włoszech” oraz innych.

W 2018 i 2019 roku PSE została zaproszona do współpracy z młodzieżą polską z innych krajów.

Od kilku lat praktykowane są także warsztaty-laboratoria: artystyczne, muzyczne, historyczne.
Spośród kilkudziesięciu naszych uczniów, którzy powrócili już na stałe do Polski, niektórzy osiągnęli wspaniałe rezultaty i są najlepszymi uczniami w polskich szkołach.

Mamy też wśród nas chlubę naszej szkoły, ucznia, który od trzech lat zdaje regularnie w Polsce egzaminy z programu szkoły stacjonarnej. Spośród kilkudziesięciu uczniów świata, którzy przyjeżdżają na nie, jest zawsze w ścisłej czołówce i z najlepszymi ocenami. Z historii ma zawsze 6.

 


map

Informacje

  • Związek Polaków w Kalabrii
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
  • 92040890805 (Kod Fiscalny)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)
Flag Counter