+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Historia Związku

Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi.
Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnianie przyjaźni polsko-włoskiej.  Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalność Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego.
Bardzo aktywny Zarząd współpracuje z wieloma partnerami, organizacjami, instytucjami lokalnymi (Urzędami Miast w prowincji i województwie, reprezentuje cudzoziemców w Prefekturze w Reggio Calabria), szkołami i uniwersytetami - na terenie Włoch i poza granicami.
Jest członkiem założycielem organizacji parasolowych
(ROP, IWC) - których działalność skupia się na edukacji w języku polskim lub promocji kultur multietnicznych. Ponadto jest członkiem innych organizacji o zasięgu światowym (np. KOP). Zarząd ZPwK zorganizował dziesiątki: wystaw, koncertów, seminariów i warsztatów naukowych.
Jest autorem i pomysłodawcą wielu krajowych i międzynarodowych konkursów
(„Polak Roku we Włoszech”, „Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Tańca” i inne). Związek Polaków w Kalabrii jest jednym z liderów wśród organizacji polonijnych działających we Włoszech, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Polonii włoskiej i międzynarodowej oraz podejmuje stałe działania, mające na celu promocję Polski, jej kultury, historii i języka.

Od lutego 2012 r. prowadzi też społeczną szkołę (PSE), której podstawowym celem jest integracja dzieci i młodzieży, rozpoznanie ich kompetencji językowych, kulturowych oraz znajomości polskich tradycji. Zarząd ZPwK postanowił podjąć w szkole naukę języka polskiego, (j. włoski jest używany tylko jako język posiłkowy), podstaw: matematyki, historii, geografii oraz ogólnej wiedzy o Polsce i Polakach. Grono pedagogiczne PSE opracowuje programy autorskie dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów językowych - na podstawie wytycznych MEN oraz placówek szkolnictwa polskiego, ale z indywidualnym podejściem do potrzeb. Młodzież PSE w sposób cykliczny (kilka razy do roku) reprezentuje Polskę i ZPwK w lokalnych ewentach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Bierze udział między innymi w uroczystościach państwowych polskich i włoskich, świętach katolickich i innych religii, konkursach ROPu, corocznych edycjach „Polak Roku we Włoszech”. Od kilku lat praktykowane są także warsztaty-laboratoria: artystyczne, muzyczne, historyczne oraz seminaria naukowe we włoskich szkołach i na uniwersytetach na terytorium całego kraju.

Działalność  edukacyjno-naukowa grona pedagogicznego w PSE jest trzykierunkowa:

  1. bezpośrednia (obecnie w dobie pandemii ) - lekcje odbywają się online z uczniami;
  2. organizacja seminariów i laboratoriów dydaktycznych w szkołach i na uniwersytetach włoskich – z udziałem znanych ekspertów polskich i włoskich;
  3. opracowywanie prezentacji multimedialnych o słynnych Polakach w celach dydaktycznych – z możliwością zorganizania ich w różnych formach: webinarium lub konferencji, w ustalonym miejscu przez zainteresowanych.

Obecnie dysponujemy prezentacjami w wersji polskiej i włoskiej o: Janie Czochralskim i płk. Ryszardzie Kuklińskim.

 

map

Informacje

  • Związek Polaków w Kalabrii
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
  • 92040890805 (Kod Fiscalny)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)
Flag Counter