+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Powitanie 

Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnianie przyjaźni polsko-włoskiej. Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalność Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego.
Bardzo aktywny Zarząd współpracuje z wieloma partnerami, organizacjami, instytucjami lokalnymi (Urzędami Miast w prowincji i województwie, reprezentuje cudzoziemców w Prefekturze w Reggio Calabria), szkołami i uniwersytetami - na terenie Włoch i poza granicami.
Jest członkiem założycielem organizacji parasolowych
 (ROP, IWC) - których działalność skupia się na edukacji w języku polskim lub promocji kultur multietnicznych. Ponadto jest członkiem innych organizacji o zasięgu światowym (np. KOP). Zarząd ZPwK zorganizował dziesiątki: wystaw, koncertów, seminariów i warsztatów naukowych.sdCzytaszsd


Biblioteka Związek

La biblioteca dell’Associazione dei Polacchi in Calabria è composta da tanti volumi e una filmoteca in DVD e CD.

Ci sono materiali educativi e scolastici per la Scuola Sperimentale Polacca presso l’Associazione, gli album sulle varie regioni della Polonia, parchi, percorsi turistici, mappe. Il reparto scientifico contiene anche materiali per studiare l’italiano e il polacco, giochi educativi ed i dizionari.
Il reparto multimediale contiene DVD per bambini, ragazzi e adulti, i CD con musica, famose letture e spettacoli teatrali.

Il più grande reparto è dedicato alla letteratura contemporanea, romanzi, classici, fiabe. Ci sono autori - premi Nobel per la letteratura e poesia – del calibro di: H. Sienkiewicz (La Trilogia – Col ferro e col fuoco, Il diluvio, Il signor Wołodyjowski, Quo vadis?, I cavalieri della croce), W. Reymont (I contadini, La terra promessa), W. Szymborska (poesie).
Tantissimi libri per bambini, fiabe – alcune anche in italiano, inglese e tedesco – sono una perla della nostra collezione.
Anche chi ama i gialli o la fantascienza, trova qualcosa per se, p. es. i libri di S. Lem (Solaris).

La biblioteca possiede anche in versione italiana tutti i discorsi di Giovanni Paolo II – dono per le attività culturali, educative e scientifiche all’Associazione.

La biblioteca è ora in fase di digitazione, ma si può contattare il Direttivo per gli appuntamenti.

map

Informacje

  • Związek Polaków w Kalabrii
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
  • 92040890805 (Kod Fiscalny)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statystyka

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Flag Counter