+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Związek

Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnianie przyjaźni polsko-włoskiej.  Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalność Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego.
Bardzo aktywny Zarząd współpracuje z wieloma partnerami, organizacjami, instytucjami lokalnymi (Urzędami Miast w prowincji i województwie, reprezentuje cudzoziemców w Prefekturze w Reggio Calabria), szkołami i uniwersytetami - na terenie Włoch i poza granicami.
Jest członkiem założycielem organizacji parasolowych
(ROP, IWC) - których działalność skupia się na edukacji w języku polskim lub promocji kultur wieloetnicznych. Ponadto jest członkiem innych organizacji o zasięgu światowym (np. KOP).
Zarząd ZPwK zorganizował dziesiątki: wystaw, koncertów, seminariów i warsztatów naukowych. Jest autorem i pomysłodawcą wielu krajowych i międzynarodowych konkursów („Polak Roku we Włoszech”, „Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Tańca” i inne). Związek Polaków w Kalabrii jest jednym z liderów wśród organizacji polonijnych działających we Włoszech, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Polonii włoskiej i międzynarodowej oraz podejmuje stałe działania, mające na celu promocję Polski, jej kultury, historii i języka.

Program Związek

ZPwK ma na celu:

 • utrzymywać etniczne i kulturowe więzi polskiej społeczności we Włoszech;
 • rozwijać poczucie solidarności między członkami;
 • promować świadomość polskiej tożsamości narodowej także wśród tych, którzy wywodzą się z polskich rodziców i urodzili się na terytorium państwa włoskiego;
 • podejmować wszelkie inicjatywy pożyteczne dla dobra wspólnoty, poszczególnych Polaków, członków i nie tylko ZPwK oraz Polski;
 • faworyzowanie we wszystkich dziedzinach rozwoju stosunków między Polską, regionem Kalabrii, władzami lokalnymi oraz upowszechnianiem dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski na całym terytorium Kalabrii;
 • promować i organizować imprezy publiczne, konferencje studyjne, pokazy, koncerty, konferencje, wystawy, kursy językowe i znajomości kultury polskiej;
 • faworyzować agregację lub przynależność do innych krajowych i międzynarodowych organów i organizacji, które mają podobne lub komplementarne cele.

Procedura rejestracji w ZPwK

Wszyscy obywatele polscy, którzy z jakiegokolwiek powodu zamieszkują lub zamieszkiwali, nawet tymczasowo, w regionie Kalabrii i którzy ukończyli osiemnaście lat mogą zapisać się do Związku.
Również wszyscy Włosi lub obcokrajowcy, zainteresowani kulturą polską, mogą wstąpić w szeregi ZPwK. Członkowie należący do tej drugiej kategorii, zwani "Wspierający", będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i propozycji oraz mogą uczestniczyć we wszystkich inicjatywach promowanych przez organizację. Członkowie "Wspierający" mogą brać udział w zgromadzeniach i w ich głosowaniach, bez prawa głosu. Wszyscy członkowie "Wspierający" płacą składkę członkowską w wysokości 75% opłaty stanowiącej kwotę obywateli polskich.
Wszyscy członkowie wspierający, którzy zostaną przyjęci do Związku, muszą przedstawić Zarządowi pisemny wniosek zawierający:

 • wskazanie miejsca zamieszkania w regionie Kalabrii, a także dane wszystkich członków jednostki rodzinnej;
 • kserokopię prawnie ważnego dokumentu;
 • zobowiązanie do płacenia rocznych składek członkowskich zgodnie ze statutem;
 • deklarację znajomości przepisów ustawowych oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.

Kim jesteśmy

UAIP logo

Stowarzyszenie jest członkiem:

 • UAIP (Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich we Włoszech) – ZPwK jest jednym z założycieli - pierwsza siedziba w Padwie, obecnie w Reggio Calabria;
 • ROP we Włoszech (Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech) – ZPwK jest jednym z członków założycieli - z siedzibą w Neapolu;
 • KOP (Kongres Oświaty Polonijnej na świecie) – ZPwK jest członkiem poprzez przynależność do UAIP i ROP - z siedzibą w Chicago (USA);
 • IWC (International Women’s Club) – przewodnicząca ZPwK jest jednym z członków założycieli (kobiety ze wszystkich kontynentów) – od ponad 20 lat w Reggio Calabria.
ROP logo
KOP logo
scuola logo

Oficjalne logo

Białe tło:

AdPiC logo

Przezroczyste tło:

AdPiC logo
map

Informacje

 • Związek Polaków w Kalabrii
 • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
 • 92040890805 (Kod Fiscalny)
 • +39 338 9850281
 • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)
Flag Counter