+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Związek

Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK) /Associazione dei Polacchi in Calabrii (AdPiC), powstał w październiku 2003 r. Jest on organizacją NO PROFIT przede wszystkim kulturalną, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi.
Dziś Związek, po latach ciężkiej pracy członków i jego fanów, ma na swoim koncie duże zasługi i uznanie środowiska. Bardzo aktywny Zarząd zaangażował do swojej działalności wielu współpracowników i partnerów, organizacji, lokalnych instytucji, szkół i uniwersytetów.
ZPwK działał nie tylko w Reggio Calabria, ale również w Villa San Giovanni, Scilli, Palmi, Oppido Mamertina, Gioia Tauro, Soverato, na Sycylii, w Rzymie i Padwie. Promował tematy naukowe i kulturalne organizując wystawy, seminaria i koncerty, uczestnicząc w życiu społecznym Polaków, Włochów i obywateli innych krajów. ZPwK jest z pewnością jednym z liderów we Włoszech.

Program Związek

ZPwK ma na celu:

 • utrzymywać etniczne i kulturowe więzi polskiej społeczności we Włoszech;
 • rozwijać poczucie solidarności między członkami;
 • promować świadomość polskiej tożsamości narodowej także wśród tych, którzy wywodzą się z polskich rodziców i urodzili się na terytorium państwa włoskiego;
 • podejmować wszelkie inicjatywy pożyteczne dla dobra wspólnoty, poszczególnych Polaków, członków i nie tylko ZPwK oraz Polski;
 • faworyzowanie we wszystkich dziedzinach rozwoju stosunków między Polską, regionem Kalabrii, władzami lokalnymi oraz upowszechnianiem dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski na całym terytorium Kalabrii;
 • promować i organizować imprezy publiczne, konferencje studyjne, pokazy, koncerty, konferencje, wystawy, kursy językowe i znajomości kultury polskiej;
 • faworyzować agregację lub przynależność do innych krajowych i międzynarodowych organów i organizacji, które mają podobne lub komplementarne cele.

Procedura rejestracji w ZPwK

Wszyscy obywatele polscy, którzy z jakiegokolwiek powodu zamieszkują lub zamieszkiwali, nawet tymczasowo, w regionie Kalabrii i którzy ukończyli osiemnaście lat mogą zapisać się do Związku.
Również wszyscy Włosi lub obcokrajowcy, zainteresowani kulturą polską, mogą wstąpić w szeregi ZPwK. Członkowie należący do tej drugiej kategorii, zwani "Wspierający", będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i propozycji oraz mogą uczestniczyć we wszystkich inicjatywach promowanych przez organizację. Członkowie "Wspierający" mogą brać udział w zgromadzeniach i w ich głosowaniach, bez prawa głosu. Wszyscy członkowie "Wspierający" płacą składkę członkowską w wysokości 75% opłaty stanowiącej kwotę obywateli polskich.
Wszyscy członkowie wspierający, którzy zostaną przyjęci do Związku, muszą przedstawić Zarządowi pisemny wniosek zawierający:

 • wskazanie miejsca zamieszkania w regionie Kalabrii, a także dane wszystkich członków jednostki rodzinnej;
 • kserokopię prawnie ważnego dokumentu;
 • zobowiązanie do płacenia rocznych składek członkowskich zgodnie ze statutem;
 • deklarację znajomości przepisów ustawowych oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.

Kim jesteśmy

UAIP logo

Stowarzyszenie jest członkiem:

 • UAIP (Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich we Włoszech) – ZPwK jest jednym z założycieli - pierwsza siedziba w Padwie, obecnie w Reggio Calabria;
 • ROP we Włoszech (Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech) – ZPwK jest jednym z członków założycieli - z siedzibą w Neapolu;
 • KOP (Kongres Oświaty Polonijnej na świecie) – ZPwK jest członkiem poprzez przynależność do UAIP i ROP - z siedzibą w Chicago (USA);
 • IWC (International Women’s Club) – przewodnicząca ZPwK jest jednym z członków założycieli (kobiety ze wszystkich kontynentów) – od ponad 20 lat w Reggio Calabria.
ROP logo
KOP logo
scuola logo

Oficjalne logo

Białe tło:

AdPiC logo

Przezroczyste tło:

AdPiC logo
map

Informacje

 • Związek Polaków w Kalabrii
 • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
 • 92040890805 (Kod Fiscalny)
 • +39 338 9850281
 • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statystyka

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Flag Counter