+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

LAUREACI KONKURSU "POLAK ROKU WE WłOSZECH" I NA ŚWIECIE

  • 15 Ottobre 2021
  • News
  • Magdalena
  • commento
  • 503 volte
W dniu 9 listopada w zamku Savelli w miejscowości Palombara Sabina( okolice Rzymu), odbyła się V Jubileuszowa Gala konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na świecie, podczas, której zostały przyznane nagrody osobom, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem wyróżnili się w znaczący sposób wśród międzynarodowej Polonii.
W tym roku konkurs miał osiem kategorii:
1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA
4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ
POLAKÓW WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC
ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE
WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
7. POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W
CZASACH PANDEMII
8. POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT
POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI

                                                                               
                                                              LAUREATAMI ZOSTALI

                                                                                  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
                                                   
                                                                                                      III MIEJSCE

MARTA STĘPIEŃ za swoją życzliwość i chęć niesienia pomocy słabszym.

dr.BOŻENA LASKIEWICZ za pracę lekarską w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii; za całokształt działalności na polu społecznym jako Deputy Lieutenant in Greater London (przyboczna reprezentanta królowej) i członek wspólnoty Odnowy w Duchu Św.
Ponadto dr. Bożena Laskiewicz otrzymała specjalną nagrodę od Pana Prezydenta Miasta Kielce - Bogdana Wenta
za całą swoją pracę społeczną na rzecz Polonii. Nagroda została wręczona przez Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego.

Dyplom uczestnictwa za działania na rzecz zniesienia dyskryminacji i nierówności w miejscu pracy otrzymała p. EWA TRZCIŃSKA

      
Marta Stępień                                                   Bożena Laskiewicz                      Ewa Trzcińska
                                                                                               

                                                                                        II MIEJSCE 

ANDRZEJ ZGIET za swoją postawę godną naśladowania, życzliwość i ogromną działalność społeczną.

WIOLETTA FALBA za zaangażowanie na rzecz Polonii, szerzenie kultury i historii Polski

Za podtrzymywanie polskości i za działalność społeczną dyplomy wyróżnienia otrzymali; ksiądz Andrzej Kwiczała, Stanisława Patkowska Kołusenko i Marta Rzeczkowska.

AGNIESZKA STOKOWIECKA otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez pana Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza ZA WYTRWAŁOŚĆ, ODWAGĘ, CHĘC POMOCY INNYM , ZA POMOC I WALKĘ I NA RZECZ DZIECI. Nagroda została wręczona przez p. Dyrektora MOK w Gnieźnie Dariusza Pilaka

      
Andrzej Zgiet                                                               Wioletta Falba                                                               Agnieszka Stokowiecka


            
Marta Rzeczkowska                                                           ks.Andrzej Kwiczała                   Stanisława Patkowska Kołusenko
                                                                                                   

                                                                            
                                                                                         I MIEJSCE

EUGENIUSZ KUZNICOW WYSZYŃSKI za niezmierną międzynarodową pracę społeczną, za szerzenie kultury i historii Polski a także dbałość o dobry wizerunek Polaków na świecie.
Ponadto Eugeniusz Kuznicow Wyszyński otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ GBSAPRI SpA – za wybitną działalność społeczną na rzecz Polonii we Włoszech i krajów wschodniej Europy. Za niespożytą energię i chęć działania , za udział i zaangażowanie w realizacji wielu projektach mających na celu pomoc Polakom.

                                             Eugeniusz Kuznicow Wyszyński  
                                                                   

                                                                   

                                                                   DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

                                                                                     III MIEJSCE

Zespół „OSTROWIANKI POLESIANKI "za promocję folkloru, kultury i kuchni polskiej na arenie międzynarodowej
KATARZYNA HOLKA
za swoją artystyczną kreatywność


                                                                             
                                                                                               II MIEJSCE

URSZULA ROJEK za promocję polskiej kultury, za rozwój artystyczny młodego pokolenia, zaszczepiając w nim zamiłowanie do muzyki.      NAWROCKA ANNA
za działalność, która potwierdza, że sztuka mówi wieloma językami i łączy wiele kultur.                                                                           

                                                                                        I MIEJSCE

MAGDALENA MARSZAŁKOWSKA za swój olbrzymi dorobek twórczy, za działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz dla dziewczynek z uchodźczych rodzin.


                                                       

                                                               DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA

                                                                                                III MIEJSCE

MAŁGORZATA WIECZOREK za swoją działalność przedsiębiorczą i pasję.                                                                                             II MIEJSCE

JOWITA LUDWIKIEWICZ za swoją pomysłowość i pasję do wykonywanej pracyBARBARA KAMIŃSKA za swoją zaradność i przedsiębiorczość. Barbara Kamińska otrzymała również nagrodę specjalną ufundowaną przez Pana Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego.                                                                                            I MIEJSCE

IZABELA BYZDRA
za swoją przedsiębiorczość, za aktywną działalność w zakresie bilateralnego łączenia biznesów i promocję produktów polskich przedsiębiorców we Włoszech.


                                                                          
                                                                  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

                                                                        III MIEJSCE

KRYSTYNA HODUŃ za zachowanie polskości i przekazywanie zwyczajów polskich, tradycji oraz obrzędów minionych wieków.


                                                                                                
                                                                           II MIEJSCE

JOANNA LONGAWA za promowanie kultury i sztuki we Włoszech i w Polsce.


                                                                                        
                                                                       I MIEJSCE

JÓZEF STAWECKI za założenie polskiego Centrum Kulturalnego Kina Polskiego Mar del Plata w Argentynie, za szerzenie kultury polskiej.


                                                     

                                                                    DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-EDUKACYJNA

                                                                                          III MIEJSCE

ANNA SZWARC ZAJĄC
za szerzenie kultury polskiej w Centrum Kultury w Casella i organizację wielu wystaw związanych z tematyką zagłady żydów podczas II wojny światowej.
LIGIA HENCZEL
za promowanie historii Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego w Italii, za działalność w Stowarzyszeniu Polonia-Italia w Poznaniu.


HANNA CZARNASIAK otrzymała dyplom uczestnictwa za działania, których celem jest edukacja w zakresie historii rodu Sobieskich.

                                                                         
                                                                                          

                                                                         II MIEJSCE

prof. MARTA PETRUSEWICZ za zaangażowana w sprawy społeczne i polityczne Polski, za organizowanie życia kulturalnego w mieście Rende, za działalność na rzecz społeczności lokalnej, za walkę na rzecz słabszych kobiet i osób uciekających przed wojną.MARTA MAZUR
za pracę i poświęcenie na rzecz polskich polskich dzieci aby miały bezpłatny dostęp do pełnej kompleksowej opieki stomatologicznej i ortodontycznej.


AGNIESZKA KWIATEK otrzymała dyplom wyróżnienia za pracę jako pedagog we włoskiej szkole w Palermo i wymianę kulturalną między młodzieżą polsko-włoską.


                                                                         
                                                                                               I MIEJSCE

ANDRZEJ MARCIN BIAŁAS za swoją ogromną pracę społeczną, olbrzymią wiedzę o historii wojennej Polski, za budowanie pomostu przyjaźni i zrozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami.


                                            


                   DZIAŁALNOŚĆ POLACY ZASŁUZENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII

                                                                           III miejsce nie zostało przyznane
                                                                           II miejsce nie zostało przyznane

                                                                                           I MIEJSCE

PIOTR NOWAK
za połączenie sił wraz z polskimi plantatorami i przetwórcami owoców jagodowych w walce z koronawirusem i dostarczenie soków NFC o wysokiej zawartości antocyjanów i witamin dla personelu medycznego polskich szpitali i dwóch włoskich: w Bergamo i w Turynie.KATEGORIA POLAK Z WYBORU, WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE.

                                                                                                  III MIEJSCE

ANTONELLA RONCAROLO za wieloletnią współpracę ze środowiskiem Polaków w San Benedetto del Tronto i napisanie powieści Brest: Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” opowiadającej o historii żołnierzy II Korpusu Władysława Adnersa, ich losów podczas wojny i po bitwie pod Monte Cassino.

Amica della comunità polacca di San Benedetto di Tronto, insegnante e scrittrice. Il suo ultimo libro "Brest: Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme" è una toccante storia dei soldati del Secondo Corpo di Władyslaw Anders. Questo romanzo è un bellissimo mix di fatti autentici e narrativa di fantasia della storia di una relazione tra due giovanni Polacchi.


                                                                                                 II MIEJCE

LELLO CASTALDI
za współpracę ze Stowarzyszeniem Via dell’Ambra, współpracę z polskimi szkołami gdzie przedstawiany jest komiks „Wojtek e il Generale” i fundację pomnika niedźwiedzia Wojtka.

Autore di due libri: "Wojtek, l'orso diventato soldato" e "Wojtek e la battaglia di Montecassino". Collabora con l'associazione Via dell'Ambra, con la quale ha stabilito contatti con le scuole della Polonia, dove è in corso di realizzazione un progetto didattico basato sul fumetto "Wojtek i generał". È il fondatore del monumento dell'orso Wojtek. 


LUCIANO BUCCI
za założenie Muzeum Winterline w Venafro gdzie od wielu lat promuje wiedzę o polskich żołnierzach, promocję i wiedzę o o 2 Korpusie Polskim oraz historię misia Wojtka uczniom szkół w regionie Molise.

Cofondatore e direttore del Winterline Museum di Venafro in Molise. Per molti anni ha promosso la conoscenza dei soldati polacchi. Per molti anni ha promosso la conoscenza del 2° Corpo Polacco. 

Attualmente sta lavorando a un progetto volto a far conoscere agli studenti delle scuole molisane la conoscenza dei soldati di Anders e della storia dell'orsacchiotto Wojtek.


                                                                               
                                                                                                    I MIEJSCE

PROF THEODOR KANITZER za działalność społeczną na rzecz zacieśnienia stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Austrią, za promowanie muzyki Chopina na całym świecie, polskiej kultury oraz historii.
E’ presidente della Federazione Internazionale delle Società Chopin che riunisce 38 Società Chopin di tutti i continenti. È il creatore e il direttore dell'unico Festival Chopin in Austria. Un esperto di cultura e storia polacca.  


                       
                   POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – laureat czterech ostatnich edycji.
                                                                               
                                                                                                      I MIEJSCE

Związek Wolontariuszy Grupa Modlitewna z Monte Paolo za wieloletnią działalność społeczną a także niesienie pomocy osobom potrzebującym.


Dyplom wyróżnienia od ZPwK:

dla prof. Barbary Wojciechowskiej-Bianco za za wyjątkowe reprezentowanie Polski i Polaków, niesienie pomocy innym i niesamowitą oraz nieustanną wolę działania na rzecz kultury polskiej,

dla p. Dominiki Friedrich za współpracę a także tłumaczenie na język włoski podczas uroczystej Gali

dla p. Dari Malinger z MOK w Gnieźnie za współpracę i niesienie cennych porad

dla p. Agnieszki Mąki za pomoc w organizacji i realizacji uroczystej Gali

dla p. Jacka Pydyna za pomoc w organizacji i realizacji uroczystej Gali

                                                                     GRATULACJE DLA WSZYSTKICH LAUREATÓW!!!!

Ponadto pragniemy poinformować, że dokładny biogram laureatów zostanie umieszczony na stronie https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/ natomiast relacja z Gali konkursu pojawi się w najbliższych dniach na wszystkich stronach społecznościowych konkursu "Polak Roku we Włoszech" i na świecie i ZPwKUltima modifica il Sabato, 29 Gennaio 2022 22:05

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 43 visitatori e nessun utente online

Flag Counter