+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Zapisy do Polskiej Szkoły - Iscrizioni alla scuola polacca

  • 17 Aprile 2023
  • News
  • Magdalena
  • commento
  • 558 volte
              


Uprzejmie informujemy, że rozpoczynają się zapisy do Polskiej Szkoły Eksperymentalnej przy Związku Polaków w Kalabrii na naukę języka polskiego

w trybie: zdalnym, stacjonarnym

w klasach: podstawowej, gimnazjalnej, licealnej, 
dla dorosłych

w grupie poziomu: 0 zerowy, A1 elementarny, A2 wstępny, B1 progowy, B2 średni ogólny 0– POZIOM ZEROWY Osoba nie zna i nie rozumie zupełnie języka polskiego.A1– POZIOM ELEMENTARNY

Osoba rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi.

A2– POZIOM WSTĘPNY

Osoba rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w prostych i rutynowych sytuacjach komunikacyjnych: np. opisywać swoje otoczenie, rodzinę, szkołę, pracę i potrzeby życia codziennego.

B1– POZIOM PROGOWY

Osoba rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartych w standardowych wypowiedziach. Potrafi: radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych; tworzyć proste i spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne; opisywać zdarzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie.

B2– POZIOM ŚREDNI OGÓLNY

Osoba rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne wraz ze zrozumieniem dyskusji na różne tematy. Potrafi: porozumiewać się płynnie i spontanicznie; prowadzić konwersację w szerokim zakresie tematów; formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne.

UWAGA:

W każdej grupie i na każdym poziomie znajomości językowej wprowadzane są podstawowe wiadomości na temat:

historii, geografii, tradycji polskich i włoskich, matematyki, biologii

oraz mogą być prowadzone warsztaty:

muzyczne, artystyczne, gier planszowych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

telefoniczny: 338 98 50 281;

e-mail-owy:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Si informa che dal 20 aprile 2023apriranno leiscrizionialla Scuola Sperimentale Polacca presso l’Associazione dei Polacchi in Calabria per l;apprendimento della lingua polacca

in modalità: online,stazionario

per le classidi: scuola primaria, scuola media, scuola superiore

per adulti

nel gruppo di livello:

0 prima alfabetizzazione

A1 elementare

A2 preliminare

B1 poco complessivo

B2 medio complessivo

0– LIVELLO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE

La persona non conosce e non capisce affatto la lingua polacca.

A1– LIVELLO ELEMENTARE

La persona è in grado di comprendere e utilizzare espressioni colloquiali e affermazioni molto semplici.

A2– LIVELLO PRELIMINARE

La persona è in grado di comprendere frasi ed espressioni usate di frequente su argomenti relativi alla vita quotidiana.É in grado di comunicare in situazioni comunicative semplici e di routine: ad es. descrivere l’ambiente circostante; la famiglia; la scola; il lavoro e le esigenze quotidiane.

B1– LIVELLO POCO COMPLESSIVO

La persona comprende i punti principali del messaggio contenuto nelle espressioni standard. Può: affrontare la maggior parte delle situazioni di comunicazione; produrre discorsi orali e scritti semplici e coerenti; descrivere gli eventi, giustificando o spiegando brevemente le proprie opinioni.

B2– LIVELLO MEDIO COMPLESSIVO

La persona può comprendere i punti principali del messaggio in testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, oltre a comprendere discussioni su una varietà di argomenti. Può: comunicarefluentemente e spontaneamente; mantenere una conversazione su una vasta gamma di argomenti; produrre discorsi orali e scritti chiari e dettagliati.

ATTENZIONE:

In ogni gruppo e ad ogni livello di competenza linguistica, vengono introdotte informazioni di base:

sulla storia, sulla geografia, sulle tradizioni polacche e italiane, sulla matematica, sulla biologia

e possono essere condotti i laboratorii:musicale, artistico, giochi da tavolo.

Tutti gli interessati sono pregati di contattare:

tel.: 338 98 50 281;

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Ultima modifica il Lunedì, 17 Aprile 2023 19:17

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 43 visitatori e nessun utente online

Flag Counter