+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

L'elezione del nuovo Presidente del Parlamento Europeo

  • 14 Luglio 2009
  • News
  • Webmaster
  • commento
  • 1318 volte
Jerzy Buzek - il nuovo Presidente del PE
L'ex-premier polacco Jerzy Buzek, Partito Popolare europeo, è stato eletto Presidente dell'euroassemblea per i prossimi due anni e mezzo. Nato a Śmiłowice nel 1940, Buzek è stato protagonista del movimento sindacale democratico Solidarn�sc e dei negoziati di accesso della Polonia nell'UE. E' il primo Presidente che viene da un Paese dell'est europeo: "è un grande onore e una sfida immensa", ha esordito il neo-Presidente eletto oggi a Strasburgo con 555 voti.
Premier polacco dal 1997 al 2001, artefice dell'entrata della Polonia nella NATO e in Europa, poi deputato europeo, attivo sui temi dell'industria, della ricerca e dell'energia. Ma anche sulla politica estera, con un occhio teso versol'Ucraina: Jerzy Buzek, 69 anni, è il primo politico proveniente dal blocco dell'Europa centro-orientale a rivestire un incarico presidenziale a livello europeo.
"La mia elezione è un tributo a tutti quei milioni di persone che hanno lottato per la libertà nei Paesi dell'Europa dell'est". Così il tredicesimo Presidente del Parlamento ha ringraziato i colleghi che lo hanno eletto. E in particolare Mario Mauro e Graham Watson, che hanno rinunciato alla loro candidatura per senso di unità.
Dopo aver ringraziato anche Eva-Britt Svensson (Sinistra Unitaria), l'altra candidata alla Presidenza, Buzek ha sottolineato l'importanza di rafforzare le alleanze internazionali, in particolare con i Paesi emergenti.
Buzek ha sempre affiancato la militanza politica, soprattutto durante gli anni ferventi di Solidarn�sc, con l'attività scientifica e accademica, lavorando come ingegnere nel campo energetico e come professore di discipline tecniche nelle più prestigiose università polacche.

Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
Profesor Jerzy Buzek został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To historyczny wyb�r nie tylko dlatego, że Polak staje na czele Parlamentu Europejskiego, ale także dlatego, że po raz pierwszy przedstawiciel jednego z nowych kraj�w członkowskich pokieruje jedną z najważniejszych instytucji europejskich.
Jerzy BUZEK, wysunięty na stanowisko przewodniczącego PE przez największą frakcję parlamentarną - grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokrat�w), został wybrany w pierwszej turze i uzyskał w tajnym głosowaniu 555 głos�w.
W głosowaniu oddano 713 głos�w, w tym 644 ważnych. 555 głos�w oddanych na Jerzego Buzka stanowi 86,2 % wszystkich ważnie oddanych głos�w. Większość bezwzględna wynosiła 323 głosy. Druga kandydatka zgłoszona na przewodniczącą PE, Eva Britt Svensson (GUE/NGL, SE), uzyskała 89 głos�w. Jerzy Buzek zastąpił pełniącego tę funkcję od 2007 roku niemieckiego deputowanego Hansa-Gerta P�tteringa.
W przem�wieniu inauguracyjnym Jerzy Buzek podziękował wszystkim posłom za wyb�r oraz za poparcie, jakie uzyskał od kandydat�w, kt�rzy wycofali się z kandydowania na szefa PE - Mario Mauro i Grahama Watsona. "To wielki gest, kt�ry wzmacnia wsp�lność naszej izby" - powiedział Jerzy Buzek.
"Wiem jak ważne są dla Ciebie prawa człowieka" - powiedział przewodniczący PE zwracając się do Mario Mauro - "W mojej Ojczyźnie zrodziła się Solidarność, wielki ruch na rzecz praw człowieka, kt�ry był możliwy dzięki lekcji Jana Pawła II. To dla mnie też będzie priorytet".
"M�wiłeś o konieczności zmian w Parlamencie Europejskim, aby go usprawnić" - przewodniczący Buzek, zwr�cił się do Grahama Watsona - "O konieczności włączenia w projekt europejski obywateli naszych kraj�w, coraz bardziej obojętnych. Postaram się abyśmy razem zrobili wszystko by to zmienić".
Na początku wystąpienia Jerzy Buzek nawiązał do rocznicy rewolucji francuskiej. "Dzisiaj jest 14 lipca, święto narodowe naszych Koleżanek i Koleg�w z Francji, 220 lat po rewolucji. Jej przesłaniem były trzy słowa "Wolność, R�wność, Braterstwo". Każde z nich brzmi silnie i pewnie w dzisiejszej Unii Europejskiej".
"To wielki dzień, przede wszystkim w wymiarze symbolicznym. Przedstawiciel kraju Europy Środkowowschodniej dostaje z woli eurodeputowanych, tę wielką odpowiedzialność. Kiedyś, przed laty, marzyłem, aby być posłem na Sejm, gdy Polska odzyska wolność. Dzisiaj obejmuję funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, o kt�rej kiedyś, w moim kraju, nie śmiałbym nawet marzyć. Tak zmienia się nasza Europa" - kontynuował przewodniczący Buzek. "Ten wyb�r traktuję, jako znak dla naszych kraj�w - Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Rumunii i Bułgarii. Traktuję też, jako wyraz hołdu dla milion�w obywateli naszych kraj�w, kt�rzy nie poddali się złowrogiemu systemowi. Czuję się reprezentantem wszystkich tych kraj�w".
Ultima modifica il Sabato, 15 Settembre 2018 13:37

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 150 visitatori e nessun utente online

Flag Counter