+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 
Z wizą czy bez wizy? Informacje dla obywateli RP wyjeżdżających za granicę Poniżej znajdą Państwo podstawowe zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczeg�lnych kraj�w i na wybrane terytoria. Nie dotyczą one wyjazd�w na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej. Po szczeg�łowe informacje dotyczące zasad wjazdu i pobytu na terytorium poszczeg�lnych państw powinni Państwo zwr�cić się do przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzęd�w konsularnych tych państw. Listę ambasad i konsulat�w akredytowanych na Polskę znajdziecie Państwo TUTAJ. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym poradniku "Polak za granicą". O zmianach zasad wjazdu będziemy r ...

Informacje Paszportowe

W dniu 19 lutego 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsze zmiany przepis�w dotyczą: * zasad wydawania dokument�w paszportowych dla dzieci do 5 roku życia - co do zasady - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy dzieciom w tym wieku wydawane są paszporty tymczasowe; w tym przypadku dzieci nie muszą być obecne przy składaniu wniosku paszportowego. Obecność będzie obowiązkowa wyłącznie, gdy na życzenie rodzic�w dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny, * terminu ważności paszport�w biometrycznych wydawanych na żądanie rodzic�w dla dzieci do 5 roku życia - dokumenty te są wydawane z 12 miesięcznym terminem ważności, * odbioru dokumentu ...
Jak informuje Instytut Kultury Polskiej w Rzymie, w ramach RIFF � Roma Independent Film Festival, zostanie zaprezentowany polski film pod tytułem �All that I love�(Wszystko co kocham), w reżyserii Jacka Borcucha. Film zostanie wyświetlony 20 marca o godzinie 22.40 w Nuovo Cinema Aquila, mieszczącym sie przy ulicy L'Aquila, 68 w Rzymie. Reżyser - Jacek Borcuch ukazuje losy 18�letniego Janka, kt�ry w okresie strajk�w Solidarnosci w 1981 roku, zakłada zesp�ł punkowy. �All that I love� jest filmem o nadziei, marzeniach młodości i pierwszej miłości. ...
Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przeprowadza od 2003 roku egzaminy tak w Polsce jak i poza granicami kraju dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem państwowego certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego. Jest to egzamin, mający swoje miejsce w systemie certyfikacji w krajach Unii Europejskiej, zgodny z wymaganiami Rady Europy i poddawany kontroli ALTE (Association for Language Testers in Europe). W tym roku po raz pierwszy Komisja Certyfikatowa zaplanowała zorganizować ten egzamin we Włoszech. Planowany termin to 7- 8 maja 2011 w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie. Komisja prosi o jak najszybsze zgłoszenia chętnych, by na podstawie liczby zgłoszeń podjąć ost ...
map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)
Flag Counter