+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

IV Edycja Polaka Roku we Włoszech

polak
Kategoria
Vari
Termin
sobota, 28 listopad 2020 00:00

W dniu 22 listopada odbyła się uroczystość przyznania  nagród Polakom i Włochom, którzy swoją postawą, pracą, zaangażowaniem społecznym i filantropijnym wyróżnili się w znaczący sposób wśród Polonii włoskiej. Z powodu pandemii tegoroczna Gala nie odbyła się, jak co roku w Reggio Calabria, tylko poprzez platformę ZOOM. Z tego powodu organizator konkursu – ZPwK – bardzo nad tym ubolewał, gdyż  zabrakowało bezpośredniego, ludzkiego, przyjacielskiego kontaktu z laureatami.

IV edycja objęta była patronatem posłanki VII i VIII kadencji Sejmu RP oraz Przewodniczącącej Kapituły – dr. Bożeny Kamińskiej.

Gospodarzami wieczoru były p. Katarzyna Gralińska – prezes ZPwK, pomysłodawczyni konkursu i p. Magdalena Ratajewska – sekretarz ZPwK i Kapituły konkursu „Polak Roku we Włoszech”. Pozostała część Kapituły składała się z przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji polonijnych i instytucji kulturalnych oraz władz rządowych i samorządowych.

Dr.  Bożena Kamińska  Przewodnicząca Kapituły „Polaka Roku we Włoszech”, złożyła wyrazy uznania dla działalności Związku Polaków w Kalabrii oraz podziękowania dla wszystkich laureatów konkursu, za wnoszony wkład w promocję pozytywnego wizerunku Polski we Włoszech.

LAUREATAMI  IV EDYCJI KONKURSU  
POLAK ROKU WE WŁOSZECH ZOSTALI:
I miejsce – AGNIESZKA MĄKA -z
a całokształt działalności w branży ubezpieczeniowej, innowacyjność polis dla Polaków pracujących we Włoszech, promocję Polski i tworzenie bilateralnych relacji gospodarczych i kulturalnych między Polską a Włochami.
I miejsce  ŻANETA NAWROT -za całą swoją działalność kulturalno-historyczną upamiętniającą II Korpus gen. Władysława Andersa w Apulii udokumentową w  książce „Polacchi in Puglia”, której jest współautorką wraz z Gianluca Vernole.
I miejsce – AGNIESZKA ZAWISZA -jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kulturalnego “Aitia” (L’Associazione Culturale Aìtia) non profit, które zajmuje się projektami kulturalnymi i promocją społeczną. Jest członkiem Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych mającego siedzibę w Gnieźnie i zrzeszającego nauczycieli z całego świata. Wydała między innymi książki dla dzieci „Lech Czech i Rus – Gniezno”, „Historia o chłopcu imieniem Wojciech”. W języku włoskim ukazała się jej książka „Un seme speciale” z przedmową znanej włoskiej pisarki Susanny Tamaro. Odznaczona najwyższym trofeum – za całą swoją działalność naukową, edukacyjną i artystyczną oraz za promocję Polski i Polonii we Włoszech i za granicą.
I miejsce  URSZULA i WITOLD RZEPCZAK -od ponad 15 lat, dzięki swojej działalności dziennikarskiej, budują pozytywny wizerunek Polaków i Polski we Włoszech. Od 2005 roku jako korespondenci głównych stacji telewizyjnych są ważnym punktem odniesienia dla włoskich dziennikarzy, którzy opowiadają o polskich wydarzeniach i historii naszego kraju. Doskonale znają włoskie realia, które rzetelnie przedstawiają polskim widzom. Statuetka Polonii – za rzetelną, obiektywną działalność dziennikarską, za relacje wydarzeń organizowanych przez środowiska Polonii włoskiej, za relacje wydarzeń historycznych i promocję Polski.
I  miejsce  GIUSEPPE MAZZAGLIA -jest funkcjonariuszem Regionu Sycylii  w Departamencie Turystyki, partner i konsultant historyczny we włosko-polskim stowarzyszeniu kulturalnym. „Amici dell’Europa”. Uczestniczył w wielu historycznych konferencjach naukowych w całych Włoszech i poza granicami. Od wielu lat aktywnie włącza się w działalność organizacji polonijnych działających na Sycylii i w Kalabrii. Statuetka Polonii – za całokształt swojej działalności historyczno-kulturalnej w promowaniu Polski i wyjątkowych Polaków – często mało znanych na arenie międzynarodowej; za propagowanie wiedzy historycznej o udziale Polaków w I i II wojnie światowej; za popularyzację wiedzy naukowej wśród włoskich uczniów na temat udziału i wkładu Polaków oraz tworzenia historii Europy i świata na przestrzeni wieków.
Prowadząca uroczyste spotkanie sekretarz ZPwK i Kapituły – p. Magdalena Ratajewska – zakończyła uroczystość życząc wszystkim dalszych sukcesów i oznajmiła, że dla niej osobiście oraz dla wszystkich członków Kapituły i organizatora, wszyscy laureaci są zwyciężcami i każdy z nich godnie reprezentował swoje kategorie.

E’ giunta alla 4° edizione il concorso “Polacco dell’Anno in Italia”, che premia i rappresentati della comunità che abbiano contribuito in maniera significativa alla promozione ed alla valorizzazione della cultura e dell’identità polacca in Italia. Il premio viene conferito non solo ai valorosi cittadini polacchi, ma anche ai “polacchi per scelta”, ovvero i cittadini italiani, amanti della Polonia che si sono distinti per la promozione della polonità.

Roma – 25 novembre 2020 – A causa della pandemia di coronavirus quest’anno la grande gala del concorso “Polacco dell’Anno in Italia” si è svolta online. I laureati sono stati selezionato dalla giuria presieduta da Bożena Kamińska, ex deputata polacca e composta da rappresentanti del mondo accademico, della diaspora polacca, delle associazioni e istituzioni polacche. La cerimonia ha avuto luogo domenica scorsa. La serata è stata condotta da Katarzyna Gralińska, presidente dell’Associazione dei Polacchi in Calabria che ha ideato e organizza il concorso, e da Magdalena Ratajewska, segretario della Giuria e segretario del comitato direttivo dell’Associazione.

I motivi per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento comprendono diverse forme di operato che abbia promosso e valorizzato la polonità, dal sociale all’artistico, dal culturale al imprenditoriale, educativo e scientifico.

CATEGORIA: ATTIVITÀ CULTURALE

Il primo posto e il titolo del “Polacco dell’Anno in Italia 2020” è stato assegnato a Urszula Rzepczak e Witold Rzepczak, che da oltre 15 anni costruiscono un’immagine positiva della Polonia e dei polacchi in Italia attraverso le loro attività giornalistica. Coppia sul lavoro e nella vita privata da oltre 35 anni. Dal 2005 in qualità di corrispondenti delle principali emittenti televisive polacche sono un importante punto di riferimento per i colleghi italiani

CATEGORIA: ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

Il primo posto e il titolo del “Polacco dell’Anno in Italia 2020” è stato assegnato a Agnieszka Zawisza – l’autrice e illustratrice di libri per bambini nonché l’insegnante. Attraverso i suoi libri i più piccoli possono conoscere la storia della Polonia e la sua cultura. In lingua italiana è stato pubblicato il suo libro Un seme speciale – La meravigliosa storia del Corpus Domini” con la prefazione di Susanna Tamaro.

CATEGORIA: Attività sociale nell’ambito della diaspora polacca

Il primo posto e il titolo del “Polacco dell’Anno in Italia” è stato conferito a Żaneta Nawrot che da moltissimi anni promuove la storia del 2 ° Corpo d’Armata Polacco nella regione Puglia documentata nel libro “Polacchi in Puglia” del quale è coautrice (insiema a Gianluca Vernole). Per la sua attività ha ricevuto già alcune onorificenze, tra le quali anche Croce di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica di Polonia.

CATEGORIA: Attività economica e imprenditoriale

Il primo posto e il titolo del “Polacco dell’Anno in Italia” è stato assegnato quest’anno ad Agnieszka Mąka che opera nel settore assicurativo. Agnieszka Mąka oltre ad aver ideato e introdotto prodotti assicurativi particolarmente importanti per i polacchi che vivono in Italia ha contribuito a stipulare il gemellaggio tra Ostrów Lubelski e Palombara Sabina.

CATEGORIA: “Polacco per scelta” – rivolta ai cittadini stranieri impegnati a promuovere la storia e cultura polacca in Italia.

Il primo posto e il titolo “Polacco dell’Anno in Italia” è stato assegnato a Giuseppe Mazzaglia, funzionario direttivo della Regione Siciliana presso l’ Assessorato al Turismo, Sport, Spettacolo, Servizio Turistico di Catania, di Nicolosi( CT), da anni impegnato a promuovere la storia della Polonia, partecipato ai diversi incontri storici in tutta Italia ed all’estero


https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/polak-roku-edycje/laureaci-2020-iv-edycja/

 
 

Wspierane przez iCagenda

map

Informacje

  • Związek Polaków w Kalabrii
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
  • 92040890805 (Kod Fiscalny)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statystyka

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Flag Counter